Karakteristieken
Eiken- en berkenbosje.

Bijzonderheden
Groeiplaats van de in Friesland uiterst zeldzame Bospaardenstaart.

Ligging
Gemeente Smallingerland, bij Drachten.

Toegankelijkheid
Alleen toegankelijk op aanvraag bij It Fryske Gea.

Geschiedenis
In 1926 werd in het Skiedingsboskje de Bospaardestaart gevonden door M. Wiegersma, de eerste voorzitter van It Fryske Gea. Wiegersma omschreef de vondst als volgt: Achter Ureterper Verlaat op de gemeentegrens van Opsterland en Smallingerland aan ‘t einde van de Brouwerswijk (recht achter H.B.S.) aan bosch- en slootkant. Honderden exemplaren. 13 Mei 1926. Enkele met vruchtbare tak. In 1958 werd het Skiedingsboskje door It Fryske Gea aangekocht.

Klein loofbosje
Het Skiedingsboskje is een heel klein loofbosje, temidden van cultuurland en vlakbij het steeds verder oprukkende Drachten. Het is voor Friesland lange tijd de enige vindplaats van de zeldzame Bospaardenstaart geweest, tot de soort begin jaren negentig ook elders werd gevonden.
Het bosje bestaat vooral uit eiken en berken, met een dichte ondergroei van Braam, Rankende helmbloem, Brede stekelvaren en Adelaarsvaren. Hulst en Gelderse roos zorgen voor wat variatie, terwijl op een paar plaatsen ook Hop en Wilde kamperfoelie voorkomen. In het bosje zelf komt de Bospaardenstaart inmiddels niet meer voor, maar merkwaardig genoeg wel in de slootkant en in het aangrenzende bouwland.

Braam. Bron: It Fryske Gea

Beheer
Het bosje ontwikkelt zich spontaan, zonder beheersingrepen.