Uitgelicht: Slikken van Voorne

Het terrein Slikken van Voorne ligt ten oosten van Oostvoorne. Het gebied heeft een bewogen geschiedenis. In de monding van de Maas waar de getijdenwerking vrij spel had hebben zich geulen, zandplaten en duinen gevormd. Alles was in beweging, tijdens stormen braken de duinen, er werden nieuwe stranden gevormd en geulen verplaatsten zich. In de vorige eeuw zijn door de mens grootschalige projecten voor de kust van Voorne uitgevoerd; de Maas werd afgedamd en de Maasvlakte werd opgespoten. De duinen werden opgehoogd en vastgelegd. Zo verdween de natuurlijk dynamiek voor een groot deel uit dit gebied. Maar de natuur had een verrassing in petto, aan de zuidkant van de Maasvlakte ontstond een nieuw dynamisch kustlandschap waar door getijdenwerking nieuwe geulen en zandplaten werden gevormd. Dit proces is nog altijd in gang. Dankzij de natuurlijk ontwikkeling van dit gebied hebben zich er veel plantensoorten gevestigd zoals zeeaster, melkkruid, kweldergras, schorrekruid en zilte schijnspurrie. In de wadachtige bodem leven veel kleine diertjes die een belangrijke voedselbron voor scholekster, bonte strandloper, wulp en tureluur vormen.

meer informatie...

Waarnemingen
Bastaardsatijnvlinder (15)
Grote beer (1)
Heggenmus (4)
Kneu (1)
Aalscholver (4)
Putter (2)
Lepelaar (2)
Roodborsttapuit (1)
Blauwborst (1)
Kneu (5)
Toon op kaart
 • Natuurgebieden
 • Bezoekerscentra
 • Kijkhutten
 • Wandelroutes
 • Fietsroutes
Filter natuurgebieden
 • Toegankelijk
 • Nationaal Park
 • Rolstoelvriendelijk
 • Honden toegestaan
 • Gemarkeerde wandelroute(s)
 • Fietspad(en)
 • Ruiterpad(en)
 • Vaarmogelijkheden
 • Excursies
 • Kijkhut(ten)
 • Bezoekerscentrum/info
 • Parkeergelegenheid
 • Bereikbaar per openbaar vervoer